Kollektivtrafiken i Västsverige ökar stadigt

Resandet med kollektivtrafiken börjar närma sig nivåerna innan pandemin. Foto: Thomas Harrysson

Resandet med kollektivtrafiken ökar stadigt sedan restriktionerna släppte i mitten av februari och börjar närma sig nivåerna innan pandemin. Det visar en färsk rapport från Västtrafik.

Under årets första månader fanns fortfarande restriktioner, trots det har resandet ökat med 46 procent jämfört med samma period förra året. Totalt har 122 miljoner resor genomförts under perioden januari – maj 2022. Under samma period förra året gjordes 83 miljoner resor. Resandet under de senaste månaderna motsvarar cirka 90 procent av nivåerna före pandemin, under 2019.

– För varje månad som går kan vi se en ökning av både resandet med kollektivtrafiken och marknadsandelen för hållbart resande i stort, vilket är en glädjande utveckling. Återhämtningen går snabbare än vad vi vågat hoppats på. Det är tydligt att många föredrar att resa hållbart, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Resandet har sedan förra året ökat inom alla trafikslag och över hela Västra Götaland. Procentuellt har tågresandet ökat mest. Jämfört med 2021 har det ökat med 70 procent.

– Vi ser en stark återhämtning i tågresandet, där är vi nästan tillbaka på samma nivåer som 2019. Utöver släppta restriktioner är det inte osannolikt att de ökade bränslepriserna kan ha påverkat denna utveckling, säger Lars Backström.

Även inom spårvagnsresandet har det skett en kraftig återhämtning. Där har resandet ökat med 47 procent sedan förra våren. Inom busstrafiken i regionen har det ­­skett en ökning med 44 procent sedan samma period 2021.

I takt med att resandet ökar fortsätter också utvecklingen av kollektivtrafiken. Nya tåg, spårvagnar, elbussar och elfärjor ansluter succesivt till Västtrafiks utbud.