Banarbete påverkar tågen till och från Borås

Trafikverket moderniserar järnvägen i Boråsområdet. Foto: Västtrafik

Trafikverket rustar upp och moderniserar järnvägen i Boråsområdet för att minska driftstörningar och skapa ett mer robust och tillförlitligt järnvägssystem. Trafikverket byter, spår, kontaktledningar och signalställverk i Boråsområdet. På vissa utvalda sträckor införs även fjärrstyrning. Åtgärderna ökar kapaciteten och säkerheten på järnvägen. Under arbetet kommer ingen tågtrafik kommer kunna köra till/från Borås C.

Fem projekt ingår i upprustningen av järnvägen i Boråsområdet. Tre projekt är redan avslutade. På Borås bangård har Trafikverket bytt kontaktledning för att förbättra driftsäkerheten. Projektet avslutades sommaren 2019. Mellan Borås och Hillared har man bytt spår och växlar, klart 2019 och mellan Borås-Varberg har är spår, växlar och kontaktledning bytta, klart december 2021.