Byggstart för nytt dubbelspår genom Gamla Uppsala

Den 21 augusti tar Trafikverket det första spadtaget för Gamla Uppsala dubbelspår. Sträckan är en av de sista som är enkelspåriga mellan Uppsala och Gävle.

Trafikverket håller successivt på att bygga dubbelspår mellan Uppsala och Gävle för att minska risken för förseningar och skapa möjlighet för fler tåg på sträckan. En av de sista sträckorna som återstår att bygga ut är järnvägen genom Gamla Uppsala.

Det nya dubbelspåret blir cirka 4 km långt och sträcker sig från Tycho Hedéns väg i söder till E4 i norr, där det ansluter till det befintliga dubbelspåret mot Gävle. I det kulturhistoriskt känsliga området vid Gamla Uppsala kyrka läggs spåret i en 610 meter lång tunnel.

Förutom dubbelspåret ingår även en ombyggnad av väg 676 Vittulsbergsvägen och Vattholmavägen i projektet.

Dagens fyra plankorsningar, där väg och järnväg korsar varandra i samma nivå, byggs bort. Det förbättrar tillgängligheten, framkomligheten och säkerheten i området. De plankorsningar som försvinner är de vid Bågspännarvägen, Groaplan, Vattholmavägen och Vittulsbergsvägen.

Omläggningen av Vattholmavägen pågår. De arkeologiska slutundersökningarna är inne på sin andra säsong.

Trafikverket bjuder in till en spadtagsceremoni vid Gamla Uppsala skola. Tal hålls av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, generaldirektör Gunnar Malm, Trafikverket, Landshövding Peter Egardt, Uppsala län, Fredrik Ahlstedt, kommunalråd Uppsala kommun samt Cecilia Forss, förbundsstyrelsens ordförande Regionförbundet.