Blir Nordens största entreprenör inom järnvägsinfrastruktur

Foto: NCR

NRC Group köper finska VR Track

VR Track är ett dotterbolag till det finska, statligt ägda järnvägsgruppen VR Group. NRC Group är en ledande aktör i Norge och Sverige, medan VR Track är en ledande banentreprenör i Finland med en marknadsandel på mer än 50 procent. VR Track har också etablerat sig som en stor aktör inom järnvägsunderhåll i Sverige.

Det finska företaget har också erkända specialister inom projektering i dotterbolagen VR Infrapro och VR Track Design i Sverige respektive Finland. Dessa blir ett viktigt tillskott för NRC Groups samlade tjänsteutbud och blir särskilt viktiga i uppdrag där projektering utgör en stor del av arbetet.

– Det här är en milstolpe i vår historia. Storlek betyder mycket i vår bransch och vi ser att kontrakten stadigt blir större och mer komplexa. Vi blir nu dubbelt så stora och tar ett kraftigt grepp om den Nordiska marknaden och vi förbättrar vår konkurrenskraft samt lägger grunden för ytterligare tillväxt, säger Øivind Horpestad, koncernchef i NRC Group. Han fortsätter i sin roll efter förvärvet.

Järnvägsinfrastruktur är avgörande för att moderna samhällen ska kunna utvecklas. Alla nordiska länder investerar stort i nya järnvägar, tunnelbane- och spårvagnsförbindelser för att skapa mer miljövänliga och hållbara transportsystem. Med ett bredare utbud av tjänster och möjligheter till effektivare utnyttjande av resurser kommer NRC Group nu att vara i en ännu bättre position för att utnyttja möjligheterna på marknaden. 

– De två företagen kompletterar varandra sett till marknadsposition, kapacitet och kompetens. Vi kan erbjuda tjänster över hela värdekedjan, inklusive projektering, anläggning, banarbete, säkerhet, el, tele och signal, säger Horpestad. Vi fortsätter att ytterligare stärka vårt fokus på områden som hållbarhet, socialt ansvar och styrning.

– Båda företagen vilar på välkända nordiska värderingar och vi har alltid hållbarhet i åtanke när vi löser våra projekt och interagerar med våra kunder, anställda, investerare och andra intressenter, säger VR Groups VD, Rolf Jansson.

Från sina finska rötter har VR Track vuxit till att bli en framgångsrik och effektiv tjänsteleverantör på den finska och svenska marknaden.

– Tidigt i samtalen med NRC Group såg vi att vi hade en gemensam ambition om att bygga en stark nordisk aktör. Utöver att vi delar grundläggande gemensamma värderingar har det under denna process blivit allt tydligare att företagen kompletterar varandra vad gäller kapacitet och kompetens som skapar stora möjligheter, säger Jansson.

– Vi är därför väldigt glada när vi idag presenterar en samlad enhet som är mycket gott rustad för att hantera de uppgifter som marknaden har behov av att lösa. Vi har nu både den kapaciteten och kompetensen som ska till för att lösa dessa viktiga och samhällsnyttiga uppgifter marknaden står inför, säger Jansson.