NRC Group tar stort basunderhållskontrakt

NRC Group tilldelades idag basunderhållskontraktet Blekinge Kustbanor och Kust till kust-banan, Foto: NCR

NRC Group har tilldelats basunderhållskontraktet Blekinge Kustbanor och Kust till kust-banan, där anbudssumman uppgår till 378 miljoner kronor.

– Jag är så stolt över arbetet som våra medarbetare har gjort i det här kontraktet sedan vi blev tilldelade det första gången 2016, vi har till exempel mer än halverat antalet besiktningsanmärkningar från vårt första år tills nu, berättar Niklas Sundel, Affärsområdeschef Underhåll på NRC Group Sverige.

Uppdragsgivare är Trafikverket, och kontraktet sträcker sig från april 2023 till mars 2028. Anläggningen omfattar cirka 470 000 spårmeter järnväg på sträckningarna. Kontraktet innefattar förebyggande och avhjälpande underhåll på ban-, el och signalanläggningar.

– Att vi får fortsatt förtroende av Trafikverket att ta hand om BKB och KTK är en rejäl fjäder i hatten  och vi ser fram emot att göra bra ännu bättre!

Henning Olsen, koncern-Vd, är också nöjd med dagens besked:

– Denna vinst är av stor betydelse för NRC Group. Vi har ansvarat för underhållet inom detta kontrakt under de senaste sex åren. Den här tilldelningen kommer tack vare vårt teams systematiska arbete för att förbättra effektiviteten och prestandan, och bekräftar vår konkurrenskraft inom järnvägsunderhåll i Sverige.