Tyréns hjälper SL att bedöma spårstatus  

Tyréns har skrivit ett avtal med Trafikförvaltningen Stockholm Läns Landsting som innebär en installation av Tyréns nya spårövervakningssystem ”Quiet Track Monitoring System” i tunnelbanan. Lösningen ger i realtid status på hur hela spåranläggningen mår både vad gäller underhållsbehov och hur mycket buller som orsakas. Quiet Track kan exempelvis berätta om ett problem som hotar och kan därmed hjälpa SL att undvika olyckor och driftavbrott.

Quiet Track Monitoring System är Tyréns nya spårövervakningssystem. Lösningen består av mikrofoner och annan utrustning som mäter och analyserar spårets kondition. Systemet började som ett FoU-projekt finansierat av Sven Tyréns stiftelse men även som ett EU-projekt, lett av Tyréns Martin Höjer.

Lösningen byggs på IoT teknologi (Internet of Things) och kommer att byggas tillsammans med IBM på IBM’s Watson IoT plattform.

Avtalet mellan Tyréns och Trafikförvaltningen undertecknades den 24 mars och nu är tanken att det nya systemet ska installeras på sju av SLs tågset i tunnelbanan. På detta sätt kommer SL att få löpande information om statusen på samtliga spår på vilka tunnelbanans tåg rullar.

– Det är fantastiskt roligt att få se hur ett FoU-projekt som vi arbetat med inom Tyréns stiftelse nu får en konkret tillämpning ute i samhället, säger Dag Måhlstrand, affärschef på Tyréns. Quiet Track hjälper till att skapa en bättre morgondag för samhällets alla invånare.

Tyréns lösning Quiet Track är unik då den inte bara undersöker spårens egna kvalitet utan även undersöker det buller som uppstår då tågen går på spåren. Lösningen är också baserad på IoT-teknologi, där lösningens mikrofoner och sensorer digitalt sänder information om spåren till en centralt placerad server där uppgifterna analyseras och ger SL förslag på åtgärder. Lösningen mäter på en finare nivå än andra lösningar som kontrollerar spårens kvalitet.

– Det här är ett konkret exempel på hur vi på Tyréns använder oss av digitaliseringens verktyg för att utveckla lösningar för en ”smartare” stad, säger Dag Måhlstrand. I detta arbete har samarbetet med IBM varit mycket värdefullt, det känns tryggt att få arbeta med en partner som har muskler och stor kompetens på IoT-området.