Dubbelspår mellan Boden och Luleå upp på agendan

Boden station. Foto: Jakob Christenssen

Ett dubbelspår mellan Boden och Luleå skulle bli ett lyft för kollektivtrafiken städerna emellan. Det hävdar Bodens kommunalråd inge Andersson (S), som nyligen lyfte upp frågan i samband med kommunens yttrande om trafikförsörjningsprogrammet till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten. Det skriver den regionala näringlivssajten Norrbottens affärer.

Norrbottens affärer skriver att ett dubbelspår på järnvägen mellan Boden och Luleå står högst på kommunalrådet inge Anderssons önskelista.  Enligt kommunalrådet bör det även gå att åka lokaltrafik i de olika städerna utan att behöva byta biljett. Frågan har enligt Andersson lyfts upp på dagordningen, då de två kommunerna har tecknat ett samarbetsavtal inom en rad olika kommunala verksamhetsområden. Och det är inom detta samarbetsavtal dubbelspårsfrågan ska bearbetas vidare.