Regeringen satsar på nattåg till kontinenten och på järnvägsunderhåll

Regeringen anslår 50 miljoner kronor för att Trafikverket ska kunna upphandla trafik till länder i Europa. Foto Göran Fält.

Regeringens vårbudget innehåller satsningar på nattåg till kontinenten och järnvägsunderhåll. Förbättrad bärighet och ökat järnvägsunderhåll ska gynna godstransporter. Trafikverket får upphandla nattåg till kontinenten.

Regeringen vill förbättra människors möjligheter att resa med liten klimatpåverkan. Därför satsas 50 miljoner kronor under 2019 på nattåg till övriga Europa. Ett nytt ramanslag för Internationell tågtrafik förs upp på statens vårbudget. Anslaget ska användas för att upphandla tågtrafik från Sverige till destinationer i andra länder.

– Det ska vara lätt att resa klimatsmart. Därför satsar regeringen på nattåg ut till kontinenten. Det är ännu för tidigt att säga något om vilka europeiska städer som kan bli aktuella. Det är frågor vi nu vill att Trafikverket ska titta på. Målet är nattåg till flera europeiska städer, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Anslaget till drift, underhåll och trafikledning på järnväg utökas med 56 miljoner kronor, bland annat för att främja godstransporter på järnväg.