Infranord tar underhållet på Norra Stambanan

Infranord ska sköta basunderhållet på Norra Stambanan. Foto: Infranord

Infranord har fått förnyat förtroende av Trafikverket att sköta basunderhållet på Norra Stambanan. Kontraktet löper över fem år med möjlighet till ytterligare två optionsår. Anbudssumman uppgår till 476 miljoner kronor.

– Jag är stolt över att Infranord i och med kontraktet på Norra Stambanan befäster sin position som marknadsledande järnvägsentreprenör i Sverige, säger Henrik Löfgren, vd Infranord. 

– Norra Stambanan är ett viktigt uppdrag för region Mitt och vi är mycket stolta över att få fortsatt förtroende att driva detta basunderhållskontrakt. Våra medarbetare har gedigen kompetens och vi ser fram emot att fortsätta arbeta proaktivt med underhållet av anläggningen, säger Johan Andersson, Regionchef Mitt, Infranord.

Tilldelningsbeslutet kan överprövas inom tio dagar från det att tilldelningen meddelats.