Infranord certifierats för ECM

Nu kräver EU en registrerad underhållsansvarig. Foto: Infranord

Infranord har certifierats för ECM-funktionerna ledning, utveckling, styrning och utförande av underhåll av lok och arbetsfordon vilket stärker bolagets tjänsteerbjudande.

Entity in Charge of Maintenance, ECM, eller underhållsansvarig enhet på svenska, används som begrepp för ett företag som är ansvarigt för ett järnvägsfordons underhåll. För att ett järnvägsfordon ska få tas i bruk på Europeiska unionens järnvägsnät ska det ha en registrerad underhållsansvarig enhet med de kompetenser som krävs för att styra underhållet av fordonet.

– Certifieringen stärker Infranords erbjudande som helhetsleverantör av transporter och maskinella tjänster för järnvägsentreprenader, men också som leverantör av underhållstjänster för järnvägsfordon. Vi säkrar därmed möjligheterna att utföra underhåll av Infranords egna maskiner samt erbjuda uthyrning, underhåll och reparationer till externa aktörer, säger Mansour Ahadi, maskinchef på Infranord.