Infranord tar järnvägsentreprenad för Västlänken

Infranord anlägger spår, kontaktledning, signal-, telekommunikation- och strömförsörjningsanläggning på Västlänken. Foto: Infranord

Trafikverket har tilldelat Infranord uppdraget att genomföra BEST-arbeten på Västlänken. Det innebär byggnation av spår, kontaktledning, signal-, telekommunikation- och strömförsörjningsanläggning. Arbetet beräknas starta under våren 2023 och stå klart 2026. Anbudssumman uppgår till cirka 1 100 miljoner kronor.

– Vi är mycket stolta över uppdraget att vara med och bygga en modern järnvägsanläggning på Västlänken, säger Angelika Bohlin, regionchef i region Syd.

Västlänken är en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig järnväg, varav sex kilometer byggs i tunnel i centrala Göteborg. Uppdraget är en utförandeentreprenad.

– Jag är väldigt nöjd med att Infranord blir en del av detta projekt som kommer bidra till en bättre infrastruktur och ökad tillgänglighet i Göteborgsregionen, säger Peter Viinapuu, vd för Infranord.