Pågatågen mellan Kristianstad och Blekinge ställs in

Pandemin gör att Trafiknämnden i Blekinge beslutat att enbart Öresundstågen trafikerar mellan de båda regionerna i sommar. Foto: Skånetrafiken

Pågatågen mellan Kristianstad och Blekinge kommer av besparingsskäl ställas in för sommaren. De få passagerarna under pandemin gör att Trafiknämnden i Blekinge beslutat att enbart Öresundstågen trafikerar mellan de båda regionerna i sommar. Fel väg att gå, menar Vänsterpartiets representanter i Region Blekinge och Skåne.

– Det är positivt att få åker med kollektivtrafiken nu under pandemin, men det är viktigt att det finns kvar som alternativ för resande, menar Erik Ohlsson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Blekinge. Öresundstågen stannar inte på de mindre orterna och färre tåg ökar risken för trängsel. Tyvärr kostar det pengar, men pandemin är inte ett normaltillstånd och vi kan inte räkna på samma sätt. Alla har inte andra alternativ för resande att välja på, säger han.

Det är ännu oklart hur smittläget kommer att se ut under sommaren och vilken typ av resor som kommer att vara möjliga. Ett tydligt mönster som synts i människors resande är att många väljer att semestra hemma – hemmestra – och hålla sig i närområdet för besök till naturområden och nära och kära. Pågatåg är ett enkelt alternativ för många.

– Man har tidigare från Skånetrafikens sida varit oroliga för att passagerare inte ska komma tillbaka till kollektivtrafiken när pandemin är över. Om det inte finns några tåg som stannar på sin station kan det blir en självuppfyllande profetia, menar Samuel Johansson, representant i Kollektivtrafiknämnden för Vänsterpartiet Skåne.

Ännu en faktor att se till när det gäller ekonomin är de ersättningar som staten delar ut till kollektivtrafikmyndigheterna, tänkta att kompensera för just minskat resande. Om turer dras in och invånarna inte erbjuds kollektivtrafik riskerar regionerna att stå utan ersättning.

– Det har man från statligt håll varit tydliga med från början. Det viktigaste är ändå att människor kan ta sig dit de behöver på ett smittsäkert sätt, och att det finns möjligheter till tillgängliga alternativ för alla invånare. Då blir det självklart att vi får bekosta tåg som rullar trots att det är gott om plats mellan passagerarna, det är lite det som är tanken, avslutar Erik Ohlsson.

Vänsterpartiet anser att beslutet bör omprövas då reduceringar i dessa tågturer innebär ett rejält försämrat utbud som kommer att få konsekvenser för möjligheten att resa, vilket leder till ett minskat kollektivt resande och kommer att göra det svårare att få tillbaka resenärerna när samhället återgår till ett normalläge.