Utformningen av tågstationer ska minska känslan av att vänta

Väntan är det värsta med resan visar flera undersökningar. Arkivbild

Flera undersökningar visar att för den som reser kollektivt är väntetiden ofta jobbigare än själva resan. För flera år sedan tog Skånetrafiken fasta på det och designande nya tågstationer och hållplatser utformade för att ge en känsla av rörelse. Syftet är att skapa känslan för den som väntar att vara på väg och därmed bidra till att hela resan blir behagligare.

– När du kommer till en tågstation eller busshållplats ska känslan vara att du fortfarande är på väg. Våra nya tågstationer och busshållplatser visar verkligen det. Dessutom är de designade efter resenärers behov och det finns till exempel både usb-uttag och infraröd värme i de nya kurerna. Även trämaterial och allt annat är noga utvalt och helt i linje med vår hållbarhetspolicy, säger Hans Engleson, Affärschef Pågatågen på Skånetrafiken.

Konceptet är frukten av ett långvarigt arbete där design och resenärers efterfrågan fått gå hand i hand. Det togs fasta på att det var viktigt att skapa en känsla av rörelse. Att resan pågår, fast man väntar. På glasrutorna syns till exempel Skånetrafikens pilmönster för att skapa rätt känsla både inne i kuren och utanför. Hur och var utrustning är placerat på stationer och hållplatser är också viktigt för helhetskänslan. Allt från biljettautomater till papperskorgar.

Konceptet finns på de nybyggda tågstationerna på Söderåsbanan och Lommabanan samt spårvagnshållplatser i Lund. Det efterfrågas också av flera kommuner runt om i Skåne när de ska renovera sina stationer och skapar modernare kollektivtrafik.

– Vi har fått förfrågningar från olika kommuner i Skåne om att använda vårt stationskoncept när de ska renovera stationer eller hållplatser. Det ser vi som positivt, att kommunerna vill vara med och använda vårt koncept för att skapa modern kollektivtrafik och därmed locka fler att resa hållbart, avslutar Hans Engleson.

Det finns total 77 stationer i Skåne där Pågatågen stannar. På 63 av dessa ansvarar Skånetrafiken för underhållet. Dessa stationer underhålls efter en punktlista med vad som ska utföras och hur ofta. Nyligen utökades kraven på rengöring och återställning efter skadegörelse och klotter. Följden har blivit att klotter och skadegörelsen minskat.