Billigare resor för Öresundspendlare

Skånetrafiken satsar på Öresundspendlare. Foto: Lars Darberg.

Kollektivtrafiken fyller en viktig funktion i att knyta samman Öresundsregionen. Det ska vara enkelt och hållbart att resa mellan Danmark och Sverige. Därför satsar Skånetrafiken på Öresundspendlare. Efter år med restriktioner behövs nu flera insatser för att återigen få Öresundsregionen att blomstra, Skånetrafiken bidrar med att satsa på Öresundspendlare.

– Att resa kollektivt är bra ur så många aspekter, för resenären är det i dagens läge ett prisvärt alternativ, och ur ett hållbarhetsperspektiv är det ett väldigt klimatsmart färdmedel. Genom att resa kollektivt minskar du din resas klimatutsläpp med cirka 90 procent jämfört med om du skulle ha gjort resan med bil, säger Pernilla Lyberg, avdelningschef Försäljning och marknad på Skånetrafiken.

Arbetspendlingen ökar över sundet och Skånetrafiken vill med en kampanj locka både nya och gamla pendlare till att resa mer kollektivt. Därför rabatteras två periodbiljetter över Öresund, 30-dagarsbiljetten och Flex 10/30.

– Vi ser att kampanjen vi gjorde i våras för resenärer i Skåne blev väldigt lyckad. Nu vill vi även göra motsvarande för Öresundspendlarna så att fler får upptäcka hur smidigt det är att resa kollektivt, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Det är viktigt att knyta samman Skåne och Danmark till en gemensam arbetsmarknadsregion. Den här kampanjen är ett steg i att öka resandet och få fler att vilja resa hållbart över Öresund, säger Lars Hansson (C), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.