Järnvägsplanen Jakobshyttan–Degerön vinner laga kraft

Nu påbörjas upphandlingen av entreprenör för järnvägsbygget Jakobshyttan–Degerön. Foto: Trafikverket

Nu har järnvägsplanen för Dubbelspår Jakobshyttan–Degerön har vunnit laga kraft. Det innebär att Trafikverket har rätt att ta marken i anspråk och börja bygga järnvägen.

Jakobshyttan–Degerön är en del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön och sträckan JakobshyttanDegerön är cirka 13 kilometer. Trafikverket har nu påbörjat upphandlingen av den entreprenör som ska bygga järnvägen. Sista anbudsdag är i slutet av februari 2021.