Miljökonsekvensbeskrivning för delsträckan Sillekrog-Sjösa klar

Trafikverket har nått ännu en milstolpe i projekt Ostlänken. Foto: Trafikverket

Länsstyrelsen Södermanland har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen för Ostlänken delsträckan Sillekrog-Sjösa genom Nyköpings kommun.

Det innebär att Trafikverket har nått ännu en milstolpe i projekt Ostlänken när Länsstyrelsen Södermanland godkänt miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande järnvägsplan delsträcka Sillekrog-Sjösa. Nästa steg är att ställa ut järnvägsplanen för granskning, vilket är planerat till november 2022.

Ostlänken byggs i ett komplext geografiskt område, tvärs genom ett dal-och slättlandskap med Natura 2000-områden och stora kulturhistoriska värden att ta hänsyn till. 16 mil järnväg ska byggas varav fyra mil i tunnel eller på bro.