Snart rullar nya spårvagnar i Lund

Lundaborna får tre nya spårvagnar. Foto: Skånetrafiken

Snart levereras Lunds tre sista spårvagnar till Skånetrafiken, efter att Skånetrafiken har nått en överenskommelse med leverantören. De tre vagnarna är ett välkommet tillskott när resandet ökar i Lunds stadstrafik.

– Vi har jobbat hårt för att säkerställa att spårvagnarna ska ha en god teknisk kvalitet och nu har vi hittat en lösning. De nya vagnarna kommer att vara redo att tas i bruk omedelbart, säger Saman Tondnevis, Affärsområdeschef Buss på Skånetrafiken.

Skånetrafiken och leverantören CAF har tidigare inte varit överens om tolkningen av kontraktets innehåll, det vill säga spårvagnarnas tekniska specifikationer. Den ursprungliga orsaken var problemen med så kallade hjulplattor som under våren 2021 var akuta. Den fortsatta orsaken har varit ett antal uteblivna tekniska leveranser som Skånetrafiken har fokuserat på för att göra ett fullständigt övertagande.

– I vår överenskommelse med leverantören har vi nu fått detaljerade åtaganden som är kopplade till viten. Detta ger oss trygghet i att de redan fina och fungerande vagnarna snart till fullo uppnår den tekniska status som vi förväntar oss, säger Saman Tondnevis.

Tack vare övertagandet får Skånetrafiken omedelbar tillgång till ytterligare tre vagnar att använda, vilket ger en stabil drift av spårvagnstrafiken samt möjligheter att möta en ökad efterfrågan på fler turer.

– Vi är väldigt glada över att Lundaborna nu får sina tre nya spårvagnar. Detta innebär att vi i augusti kan köra tätare turer i rusningstrafik med en vagn var tionde minut under rusningstid, säger Saman Tondnevis.