Trafikverkets nya IT-system granskas av Transportstyrelsen

Transportstyrelsen utökar granskningen av Trafikverkets nya IT-system. Foto: Trafikverket

I slutet av mars inledde Transportstyrelsen sin årliga granskning av Trafikverkets arbete med nästkommande års tågplan. Med anledning av de senaste månadernas problem i konstruktionen av tågplan 2023 kommer tillsynen att ändra inriktning. I inledningen av en tillsyn identifieras ett eller flera områden som kommer att utgöra fokus för granskningen. I tillsynen av tågplan 2023 var ambitionen att Trafikverkets revisionsprocess och det nya IT-systemet MPK skulle falla under luppen.

Händelser och ny information kan alltid medföra att en granskning behöver ändra inriktning. Så är nu fallet i tillsynen av tågplan 2023. Trafikverket har varit öppen med de stora utmaningar MPK:s sjösättning har fört med sig, vilket direkt påverkar konstruktionen av nästa års tågplan. Transportstyrelsen väljer därför att släppa granskningen av MPK som arbetsverktyg och istället lägga fokus på att konstruktionen av tågplanen för 2023 följer regelverket.

Strax efter midsommar kom Transportstyrelsen med ett föreläggande mot Trafikverket med anledning av de nu rådande problem på järnvägsmarknaden som syns i svårigheter att sälja tågbiljetter. Anledningen är att körplaner inte levereras i tid och det är en del av Trafikverkets revisionsprocess. Transportstyrelsen väljer därför att fortsätta sin granskning av processen för revisionen, men även utöka granskningen till att omfatta en uppföljning av föreläggandet och en kommande granskning av revisionen av T23.