Trafikverket moderniserar och rustar upp Dalabanan

Trafikverket planerar och genomför åtgärder på Dalabanan för närmare två miljarder fram till år 2030. Foto: Trafikverket

Trafikverkets arbete med att modernisera och rusta upp Dalabanan går nu in i en intensiv period. Tågtrafiken mellan Avesta Krylbo och Borlänge stängs av i 10 dagar. Flera mötesstationer ute längs banan och tågstationer byggs om så att två tåg kan mötas för att få så kallade samtidiga infarter.

Dessa gör att fler tåg kan trafikera Dalabanan och dessutom snabbare än i dagsläget. Samtidiga infarter finns nu i Snickarbo, Vikmanshyttan och Rosshyttan. Trafikverket fortsätter nu och bygger fler i Hedemora och Säter och längre fram även i Gustafs. En ny mötesstation tas nu i bruk vid Lustån, söder om Hedemora. Mindre järnvägskorsningar stängs och byggs bort för att få en säkrare omgivning vid järnvägen.             

Just nu pågår det en hel del arbeten längs Dalabanan. Bland annat i Hedemora och Säter. För att påverka tågtrafiken så lite som möjligt genomför Trafikverket flera stora åtgärder samtidigt.

Trafikverket planerar och genomför åtgärder på Dalabanan för närmare två miljarder fram till år 2030. Se bifogad åtgärdskarta. Från 2024 ska många stora förbättringar genomföras. Bland annat ska spåret mellan Uppsala och Avesta Krylbo bytas ut till ett nytt och på flera platser rustar man upp kontaktledningarna, järnvägens elledningar.