Växelbyte på Västra stambanan i september

Spårväxlarna på Västra stambanan i Björnlunda och Stjärnhov genom byts ut: Foto: Trafikverket

Trafikverket rustar upp järnvägen på Västra stambanan i Björnlunda och Stjärnhov genom att byta ut spårväxlarna. Det gör man för att spårväxlarna har uppnått sin tekniska livslängd.

För att Trafikverket ska kunna bibehålla dagens standard på järnvägen behöver alla växlar i både Björnlunda och Stjärnhov bytas ut. Bytet kommer dessutom att förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar i anläggningen. Arbetet beräknas vara klart under senhösten 2022.

Under helgarbetetena med spårväxelbytet kommer järnvägen vara avstängd för tågtrafik på sträckan Gnesta–Flen.