Tågstopp mellan Malmö och Lund

Nu blir det stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Lund. Foto: Trafikverket

Snart stoppas all tågtrafik på Södra stambanan mellan Malmö och Lund då nya spår ska kopplas in. Bussar ersätter persontrafiken på sträckan.Trafikverket bygger ut Södra Stambanan från två till fyra spår mellan Arlöv och Lund för att minska störningar, öka kapaciteten på järnvägen och minska buller. Fyrspårsbygget utförs i etapper och i slutet av september ska två nybyggda spår tas i drift på en del av sträckan. Tiden för avstängningen är 19 till 28 september.

Det är helt stopp i tågtrafiken på Södra stambanan mellan Malmö C och Lund C i september. Det innebär att all tågtrafik norrifrån stannar vid Lund C, och all trafik från söder stannar vid Malmö C. Undantagen är vissa fjärrtåg och godståg, som kör annan väg, via Lommabanan.

Tillsammans med Skånetrafiken arbetar Trafikverket för att trafikstoppet ska bli så tryggt och smidigt som möjligt. Ett stort antal ersättningsbussar kommer att trafikera sträckan mellan Malmö och Lund. På de busslinjer som normalt trafikerar sträckan mellan Malmö och Lund kommer Skånetrafiken dessutom att sätta in extra bussar för att öka kapaciteten under rusningstider.