Tågtrafiken genom Solnatunnlarna rullar igen

Näst sista arbetena med Solnatunnlarna klara. Foto: Trafikverket

Nu rullar tågtrafiken genom Solnatunnlarna igen. Solnatunnlarnas andra sommaravstängning är klar.

–  Det har varit ännu en intensiv sommarperiod då vi jobbat både dag och natt för att hinna med allt arbete så det känns skönt att vi kunnat hålla vår tidplan. Under den här avstängningen har vi kompletterat tätskikten genom att montera dränmattor som avleder vattnet som tränger in i tunneln. Vi har också rivit båda inslagsvalven och byggt upp nya rostfria tak samt nya inslagsvalv i betong, säger projektledare Johan Ädling.

Upprustningen av tunnelrören i Solnatunnlarna pågår tre somrar i rad och en tunnel i taget stängs då av under de 5-6 veckor som arbetena genomförs. Arbetet är omfattande och innebär bland annat att berget och tunneltaken säkras upp och förstärks. Tunnelrören rustas upp därför att de bärande betongvalven som finns inne i tunnlarna har uppnått sin tekniska livslängd och behöver förstärkas för att kunna bära tunnelns laster.

– Under nästa sommaravstängning stänger vi av ett av ett av tunnelrören. Då kommer vi göra de sista arbetena med Solnatunnlarna. När allt arbete är klart har Solnatunnlarnas fyra tunnelrör säkrats upp och moderniserats, för en ökad trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet, säger Johan Ädling.