Upprustning av tågtunnlarna i Solna påverkar pendeltågstrafiken

När arbetet är klart har Solnatunnlarna moderniserats för ökad trafiksäkerhet. Foto: Trafikverket

Snart kommer Trafikverket stänga av ett av tunnelrören i Solnatunnlarna, under Hagalund. Avstängningen påverkar en stor del av tågtrafiken norr om Stockholm som får dela på de tre övriga järnvägstunnlarna.

Arbetet har planerats för att passa in i sommarens trafikupplägg och tågbolagens tidtabeller har anpassats efter sommarens avstängning.

– Solnatunnlarna har tjänat tågtrafiken länge och måste därför rustas upp. Den första tunneln vi ska renovera är den äldsta, den byggdes 1911 och är alltså 110 år gammal. Under tre somrar i rad, 2021– 2023, kommer arbetet att pågå och vi stänger av en tunnel i taget under cirka 5 – 6 veckor, säger Camilla Markén, biträdande projektledare, Trafikverket,

Upprustningen är omfattande och innebär bland annat att berget och tunneltaken säkras upp och förstärks med ingjutna bultar och sprutbetong. I dagsläget utgörs bergförstärkningen i tunnlarna framförallt av självbärande berg och betongvalv. De bärande betongvalven som finns inne i tunneln har uppnått sin tekniska livslängd och behöver rustas upp för en förbättrad bärighet.

– När allt arbete är klart har Solnatunnlarna moderniserats för en ökad trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet. Upprustningen gynnar hela landet eftersom nästan all tågtrafik norr om Stockholm passerar här, säger Camilla Markén.