Trafikverket upplåter bandel Jörn-Norlunda

Trafikverket tar nytt steg i processen för att upplåta del av sträckan Jörn-Norlunda. Foto: Trafikverket

Trafikverket har tagit nytt steg i processen för att upplåta del av bandel 151 Jörn-Norlunda inom Skellefteå kommun och Arvidsjaurs kommun. Nu informerar Trafikverket närboende och berörda myndigheter om den planerade upplåtelsen och den kravbild som finns kopplat till detta.

Det är nu möjligt för berörda att lämna synpunkter på upplåtelsen. Trafikverket har även tidigare informerat allmänheten om nuvarande planer. Synpunkterna omhändertas i kommande steg i processen.