Dubbelspårsutbyggnaden genom Hallsberg färdig

Fem mil järnväg och minst lika mycket väg har byggts för dubbelspårsutbyggnaden genom Hallsberg. Foto: Trafikverket

Nu är dubbelspårsutbyggnaden genom Hallsberg klar! En milstolpe på väg mot målet: effektiva och hållbara godstransporter. De fyra nya växlarna i Hallsberg binder nu samman Västra stambanan med det nya Godsstråket genom Bergslagen. Med dem kan man växla tåg som kör i 100 kilometer i timmen. Det betyder att man snabbt får undan godstågen och ökar flödet i trafiken. Växelbygget var det sista momentet i dubbelspårsutbyggnaden genom Hallsberg.

Här har Trafikverket nu byggt en helt ny järnvägsanläggning, med nästan fyra kilometer dubbelspår och 19 nya växlar. Det har tagit över tio år från planering till färdig anläggning. För att få platsvi byggt två kilometer bullerplank byggts, omkring 2 000 fönster i 275 fastigheter har bytts och uteplatser vid 250 fastigheter. har bullerskyddats. För att göra den nya bullervallen trevligare passade man på att plantera drygt 50 000 blomsterlökar.

Hallsberg har Nordens största godsbangård och är en viktig knutpunkt för både gods- och persontrafik på järnväg. För att nå klimatmålen behöver vi ställa om transportsystemet så att en större del av godset fraktas på järnväg. Att trafiken genom Hallsberg fungerar smidigt bidrar till att skapa mer effektiva och hållbara godstransporter.

Utbyggnaden genom Hallsberg är en del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön, en av Sveriges största godssatsningar på järnväg. Trafikverket bygger ut för att fler, längre och tyngre tåg ska kunna gå på banan. Även om den stora nyttan för godstrafiken märks först när hela sträckan är färdigbyggd 2030, har man redan nu stor nytta. Förutom kapacitetsökningen inne Hallsberg är också körtiden nedkortad med 20 minuter.

När hela utbyggnaden är klar har man byggt omkring fem mil järnväg och minst lika mycket väg. Trafikverket har byggt ut Hallsbergs godsbangård för upp till 1 000 meter långa tåg. Man har byggt två tunnlar, den längsta 2,4 kilometer lång, ett trettiotal broar, nya gång- och cykelvägar och bullerskyddat nästan 500 fastigheter.