Trafikverket utför nattjobb längs Ådalsbanan

Trafikverket ska täcka bullervallen längs Ådalsbanan med jord. Foto: Trafikverket

Under sommaren kommer Trafikverket att arbeta utanför ordinarie arbetstid på och längs Ådalsbanan i Birsta och Maland. De jobb som är inplanerade måste göras när det inte går några tåg på spåret. Syftet är att göra underhållsarbeten och nybyggnationer som inte går att göra medan tågen trafikerar.

Trafikverket ska täcka bullervallen med jord. Arbetena kommer att ske dag- och kvällstid. Två maskiner kommer att jobba med täckningen. Jordmassorna som ska användas av kommer att finnas upplagda på baksidan av bullervallen inför tågstoppet.

I Birsta kommer man också att jobba kvällar, men det kan också bli aktuellt med arbeten nattetid. I Birsta ska Trafikverket utföra mark- och kontaktledningsarbeten. Man kommer att använda sig av en korglift i samband med arbetena. Sprängningar kan  ske på oregelbundna tider i arbetsområdet i Maland.

Vår entreprenör Svevia kommer att behöva arbeta kvällstid vid speciella tillfällen under sommaren och hösten. Det kommer främst att vara arbeten som inte bullrar.