Trafikverket justerar spåren mellan Gävle och Forsbacka

Trafikverket ska spårrikta järnvägen mellan mellan Gävle och Forsbacka. Foto: Trafikverket

Nu börjar Trafikverket att justera spåren på järnvägen mellan Gävle–Forsbacka. Arbetet beräknas pågår i cirka en månad och påverkar framkomligheten vissa dagar och tider. Järnvägsspåren mellan Gävle–Forsbacka ska göras raka och fina och i samband med det så stängs sju järnvägsövergångar tillfälligt. Arbetet beräknas ta cirka en månad. 

Trafikverket ska spårrikta järnvägen, det vill säga åtgärda där spåren har rört sig i höjd- eller sidled. Spåren förändras med tiden, till exempel på grund av mycket trafik och av luftens temperatur. Spårriktning görs kontinuerligt på all järnväg. Det innebär buller och avstängda järnvägsövergångar vissa dagar och tider.

– När vi är klara med arbetet blir det mindre slitage på spåren och risken för störningar i tågtrafiken minskar, säger Julia Egerfält, projektledare på Trafikverket.

Trafikverket förbättrar även järnvägsövergången på Hådevägen i Valbo, sträckan norra Valbo–Forsbacka. För att den ska bli säkrare kommer ett nytt skydd med bommar att byggas, vilket saknas idag.