Trafikverket spränger för Norrbotniabanans tunnel genom Ersmarksberget

Norrbotniabanans tunnel genom Ersmarksberget påbörjas. Foto: Trafikverket

Norrbotniabanan är en ny järnväg mellan Umeå och Luleå som möjliggör snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter.  I Umeå sträcker den sig mellan Umeå centrum och kommungränsen mot Robertsfors, via Sävar och Gryssjön.

Arbetet med den 1,6 kilometer långa tunneln genom Ersmarksberget i Umeå beräknas påbörjas under andra halvan av 2022. Ersmarkstunneln ligger norr om Umeå godsbangård  och utgör den enda tunneln på Norrbotniabanans sträckning upp till Skellefteå. Den byggs som en dubbelspårtunnel och till den tillkommer också en 800 meter lång service- och räddningstunnel. Det beräknade berguttaget uppgår till totalt 415 000 teoretisk fast kubikmeter.

Nu påbörjas sprängningarna för den 1,6 kilometer långa tunneln genom Ersmarksberget. Sprängningsarbetet kommer att pågå fram till augusti.