Trafikverket bygger ny bro över Vege å

I samband med dubbelspårsbygget mellan Ängelholm och Maria bygger Trafikverket flera nya broar. Foto: Trafikverket

I samband med dubbelspårsbygget mellan Ängelholm och Maria bygger Trafikverket flera nya broar. Ibland river man en befintlig bro och bygger nytt. Över Vege å behålls den gamla järnvägsbron och en ny byggs bredvid.

De två separata broarna kommer att ligga en halvmeter från varandra, och ha precis samma funktion såväl som längd på 40 meter. Däremot kommer utseendet inte bli identiskt, eftersom entreprenören bygger den nya med enbart yttre stöd och utan mellanstöd som för den befintliga. Den tillkommande bron kommer, till skillnad från den befintliga, att göras med en samverkanskonstruktion. Detta innebär att man jobbar med både stål och betong. Den befintliga bron utgörs enbart av betong.

De yttre stöd som järnvägsbron ska vila på kommer att byggas på plats. Marken är mjuk, och för att stärka bärigheten pålar man området under spårstoppet vecka 14-16. Detta innebär att 16 betongpålar bankas ner 40-50 meter ner i marken vid respektive brostöd.

Man bygger på norra och södra sidan parallellt, men just pålningsarbetet sker först på södra sidan, och därefter norra.

Broarbetet påbörjades i mars  och pågår till och med augusti. Under sommarens spårstopp kommer bron att flyttas in till sin plats. Därefter tillkommer ytterligare arbete som anläggning av anslutande vägar, räckesmontage med mera.