Spårväg Lund C – ESS vinner Trafikverkets arkitekturpris

Trafikverkets arkitekturpris ska ges till en anläggning eller en miljö som präglas av god arkitektur. Foto: Trafikverket

Vartannat år delar Trafikverket och Sveriges Arkitekter ut ett pris för god arkitektur inom infrastruktur. Anläggningen Spårväg Lund C – ESS utsågs till vinnare på Arkitekturgalan. Upphovsmännen till den vinnande anläggningen är Lunds kommun, Atkins Sverige och Region Skåne. Spårvägen i Lund utgör ryggraden i ett nytt stråk för kunskap och stadsutveckling mellan den historiska stadskärnan och den nya forskningsanläggningen ESS i Brunnshög.

– Trafikverkets arkitekturpris ska ges till en anläggning eller en miljö  som präglas av god arkitektur, det vill säga en genomarbetad utformning som samspelar med landskapet och människorna, säger Johan Folkesson, Trafikverkets chefsarkitekt.

– Spårväg Lund C-ESS är en värdig vinnare. Vi i juryn uppskattar hur arkitekterna använt sig av spårvägen som ett grönt stadsbyggnadselement vilket knyter ihop gammalt och nytt - och som redan har blivit ett självklart inslag i stadsbilden. Spårvägen återbrukar och omgestaltar befintliga gaturum och höjer de estetiska kvaliteterna utmed hela den arkitektoniska anläggningen.

En oberoende jury utser vinnaren. Trafikverket och Sveriges Arkitekter utser tillsammans en oberoende jury för priset. I sin helhetsbedömning väger juryn in originalitet, innovationsvärde, miljöpåverkan och mervärde för samhället.