Sträckan Tomteboda-Kallhäll får fyrspår

Järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll förnyas. Foto: Trafikverket

Att bygga ut Mälarbanan är ett stort och komplicerat arbete. Under 2022 kommer Trafikverket att stänga av tågtrafiken vid tre tillfällen; under påskhelgen, under sommaren och vid allhelgonahelgen. Sträckan Tomteboda-Kallhäll är en av landets mest trafikerade järnvägssträckor med många resenärer varje dygn. Därför bygger man ut sträckan från två till fyra spår för att ge plats åt fler tåg.

– Vi planerar in avstängningarna när färre arbetspendlar med tåg, till exempel under helger och några veckor under sommaren. Vilka sträckor som stängs av, hänger ihop både med var vi bygger och med var det är möjligt med bytespunkter för ersättningstrafik. När vi planerar för längre avbrott i tågtrafiken vill vi att resenärerna ska påverkas så lite som möjligt och därför gör vi sammanhängande avstängningar istället för många små som kan upplevas som ännu mer störande, säger Malin Öberg, Mälarbanans chef för järnvägsanläggning.

– Trafikverket måste ansöka om att få stänga av järnvägen på vissa sträckor flera år i förväg. Det krävs en noggrann planering både från vår sida och från tågoperatörerna, eftersom varje avstängning berör så många resenärer. Med nuvarande planering, som innebär att järnvägsplanerna mellan Huvudsta och Spånga vinner laga kraft under 2023, planerar vi att behöva stänga av tågtrafiken varje år fram till 2028.

– Det handlar om alla arbeten i direkt anslutning till spårområdet, till exempel montage av stödkonstruktioner, markförstärkande arbeten, byte av räls, inkoppling av växlar och annat som gör att järnvägen fungerar. När vi bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll innebär det att vi byter ut allting i anläggningen.