Klimatsmart betong för Norrbotniabanan

Det går åt cirka 150 000 kubikmeter betong på sträckan mellan Umeå och Skellefteå. Foto: Trafikverket

I veckan gjuter Trafikverket en ny järnvägsbro över Hjoggmarksbäcken i Umeå för Norrbotniabanan med en nyutvecklad betong som ger cirka 40 procent lägre koldioxidutsläpp. För Norrbotniabanans nya järnvägsbro över Hjoggmarksbäcken i Umeå används nu en nyutvecklad betong där en hög andel av cementen har ersatts med slagg. Resultatet blir kraftigt reducerade koldioxidutsläpp.

– Valet av betong är en av många delar i Trafikverkets arbete för att minska koldioxidutsläppen i bygget av Norrbotniabanan. Cement som ingår i anläggningsbetong är en av byggsektorns största utsläppskällor av koldioxid. Därför är det av yttersta vikt att försöka reducera just de utsläppen, säger Anna Hartvik, miljöspecialist vid Trafikverket.

– Vi kommer att bygga 130 broar där det går åt cirka 150 000 kubikmeter betong bara på sträckan mellan Umeå och Skellefteå, vilket motsvarar nästan en femtedel av banans totala koldioxidutsläpp under byggskedet. Vid den här bron reducerar vi utsläppen kopplade till materialvalet med cirka 40 procent, berättar Hartvik.