Säsongsarbetena längs järnvägen fortsätter under sommaren

Arbetena längs järnvägen fortsätter för fjärde säsongen. Foto: Trafikverket

Byggstart för ERTMS skedde 2019 på Malmbanan i norr. 2022 är den fjärde säsongen då ett antal entreprenader är i gång. Stort fokus ligger på att färdigställa entreprenadarbeten längs Malmbanan, i och med att ibruktagningen planeras till nästa år.

Entreprenader sker längs nästan hela Malmbanan från riksgränsen i norr till Ljuså som ligger norr om Boden. Arbetena består av schaktarbeten, kabeldragning och utplacering av teknikhus och teknikskåp. Nedgrävning av kabel sker även från Riksgränsen till Kiruna och Harrträsk utanför Gällivare till Luleå.

I södra Sverige fortsätter entreprenaden vid Nässjö station. Även här sker mark- och kanalisationsarbeten, samt utplacering av teknikhus och teknikskåp. Förläggning av kabel sker också längs sträckan Åby-Mjölby-Nässjö och Nässjö-Hässleholm. Upphandling pågår också för sträckan Järna-Katrineholm-Åby och kommer att starta när upphandlingen är klar.