Trafikverket rustar upp järnvägen mellan Flen och Sparreholm

Trafikverket byter ut räls och slipers mellan Flen och Sparreholm. Foto: Trafikverket

Trafikverket förbättrar just nu järnvägen mellan Flen och Sparreholm vilket medför längre restider och längre väntetider vid bommarna i Flen och Skebokvarn. Under fem veckor under våren rustar man upp järnvägen och byter ut räls och slipers på sträckan Flen- Sparreholm. Järnvägen blir mindre känslig för störningar och tågen kan gå punktligare efter upprustningen.

För att kunna genomföra arbetet på ett säkert sätt sänks hastigheten på sträckan till 40 kilometer i timmen. Detta medför längre restider. Arbetet innebär också att bommarna på järnvägsövergångarna vid Variagatan/Salstagatan söder om stationen i Flen och vid Kramnäsvägen i Skebokvarn kommer att var nedfällda längre tid än vanligt då tågen kör med sänkt hastighet. För att undvika köbildning vid järnvägsövergången i Flen uppmanas trafikanter att korsa järnvägsspåren via järnvägsbron på Hantverkaregatan istället.