Söder om Mariedamm bygger Trafikverket en 260 meter lång dubbelspårstunnel

Arbetena på järnvägssträckan sträckan Dunsjö–Jakobshyttan återupptas. Foto: Trafikverket

 

 

Nu har arbetena på järnvägssträckan sträckan Dunsjö–Jakobshyttan återupptagits med framförallt tunneldrivningen. Söder om Mariedamm, vid Skeppsjön, bygger Trafikverket en 260 meter lång dubbelspårstunnel. I dagsläget är man cirka 85 meter in i tunneln. I södra förskärningen är utlastningen klar och man arbetar med förstärkning av berg likaså vid det norra tunnelpåslaget.

Tunneln kommer att gå genom berg av varierande kvalitet. Vid behov tätas berget innan sprängning genom så kallad injektering, med cementbaserat tätningsmedel. En beprövad metod för den här typen av tunnelbyggen. Tunneln drivs framåt i cykler med flera olika moment i varje cykel. Genom att upprepa momenten drives tunneln framåt med cirka 15 meter per vecka.

x

En bergarbetare som inspekterar borraggregatet på borriggen. Borraggregatet används för att borra hål för sprängmedel. Foto: Trafikverket

x

Bergskrotning och utlastning efter en sprängsalva. Man spränger tre gånger i veckan, varje salva är cirka 5 till 6 meter lång. Foto: Trafikverket

x

 Utanför södra tunnelpåslaget. Foto: Trafikverket

x

 En bild inifrån tunneln som visar södra mynningen. Foto: Trafikverket

x

Till höger ligger spårlinjen för det nya dubbelspåret genom bergskärningen. Den gamla järnvägen kommer att rivas under sommaren 2023, den gamla banvallen kommer då att användas som serviceväg. Till vänster Skeppsjön. Foto: Trafikverket