Ostlänkens dragning genom Linköping till beslut

Linköpings Centralstation. Foto: Lars Aronsson

Nu presenterar Trafikverket mer information om konsekvenserna för de sju korridorer som utreds genom Linköping. Inför beslut under våren vill Trafikverket ha in synpunkter och bjuder därför in till samråd.

I höstas presenterade Trafikverket förslag på sju korridorer där Ostlänken kan gå genom Linköping. Nu tar Trafikverket ytterligare ett steg i lokaliseringsutredningen och kan presentera mer information om hur förslagen påverkar till exempel kostnader, restider och natur- kultur och boendemiljö.

Nu bjuder Trafikverket in till samråd för att få synpunkter på de föreslagna korridorerna. Under våren planerar Trafikverket att ta beslut om var Ostlänken genom Linköping ska byggas.