MTRX leder punktlighetsligan

MTRX behåller positionen som mest punktliga bolag på sträckan Stockholm-Göteborg. Foto: MTRX

MTRX var under 2021 återigen punktligast på sträckan Stockholm - Göteborg. Siffror för helåret visar att bolaget uppnår en punktlighet om 86 procent. Detta innebär att MTRX, för femte året i rad, toppar listan bland tågbolag som trafikerar samma sträcka.

– Att vara det punktligaste tågbolaget fem år i rad känns fantastiskt bra. Om tåget på riktigt ska kunna konkurrera med andra transportmedel är det avgörande att våra resenärer kan lita på att de kommer fram i tid. För oss är tidtabellen mycket mer än tider att passa, det är ett centralt styrdokument och något som dagligen mäts och följs upp, säger Joakim Sundh, vd för MTRX.

Siffror för helåret 2021 visar att MTRX uppnår en punktlighet om 86 procent mätt som ankomst inom 5 minuter på sträckan Stockholm-Göteborg. Mätt på ankomst inom 15 minuter, som är standard inom flyget, når MTRX en punktlighet om 93 procent.