Stormar och spårspring sinkar tågen

Persontågen nådde en punktlighet på 89,5 procent under augusti. Foto: Trafikverket

Under augusti nådde 73 570 av 82 233 persontåg slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet på 89,5 procent. Totalt gjordes 925 167 stopp för på- och avstigning längs Trafikverkets järnvägsspår. Punktlighetskurvan för augusti ser i backspegeln lite ut som en berg- och dalbana. Även om de verkliga topparna saknas var dalarna desto djupare. Bland annat skadade ett oväder både spår och ledningar i västra Sverige i början av månaden vilket påverkade trafiken kraftigt under fyra dagar. Den verkligt djupa svackan inföll dock i mitten av månaden då punktligheten höll sig under 80 procent under två svarta dagar. Anledningen var ”en perfekt storm”, det vill säga en kombination av många olika små och stora störningar runt storstadsområdena och på stambanorna –delar av järnvägssystemet där trafiken är som mest intensiv.

– Att två dagar kan dra ner utfallet för en hel månad säger något om utmaningen i att hålla en hög punktlighet över tid. När det på grund av dessa störningar dessutom med kort framförhållning behövde ställas in många avgångar får så klart förtroendet för järnvägen sig en rejäl törn säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för verksamhetsområde Trafik

Under hösten fortsätter arbetet med att rusta upp, bygga ut och modernisera järnvägen. Fler tåg ska få plats på spåren, och fler ska komma fram tid i tid allt eftersom jobben går i mål. Positivt är också att det går allt fler tåg, och att allt fler resenärer hittat tillbaka till järnvägen. Dessvärre fortsätter utvecklingen för obehöriga i spår (obis) gå åt fel håll. Under augusti var obis orsaken bakom vart sjunde försenat tåg. Utslaget per dag handlar det om i genomsnitt 40 persontåg per dag, där ”genare” gör resenärer försenade.

– Det många kanske inte förstår är att det räcker med att en människa vistas i spårområdet för att vi av säkerhetsskäl behöver stoppa trafiken alternativt köra i siktfart. Förarna har ingen möjlighet att väja, och bromssträckan för ett framrusande tåg är lång. Så även om hög punktlighet är viktigt kommer säkerheten alltid först avslutar Ann-Sofi Granberg.