Oktober fjärde månaden i rad med en punktlighet över 90 procent

Totalt gjordes 970 500 stopp för på- och avstigning längs Trafikverkets järnvägsspår. Foto: Trafikverket

Under oktober nådde 78 132 av 86 450 framförda persontåg sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet på 90,4 procent. Totalt gjordes 970 500 stopp för på- och avstigning längs Trafikverkets järnvägsspår från Riksgränsen till Trelleborg.

Oktober blev den fjärde månaden under 2022 att nå en punktlighet över 90 procent. Det som framförallt kom att påverka persontågens punktlighet under denna ovanligt milda höstmånad var ett antal hastighetsnedsättningar på grund av banarbeten och slipersbyten. Positivt var att den årstidstypiska spårhalkan endast påverkade ett mindre antal avgångar.

– Den milda hösten har gjort att vi kunnat fortsätta rulla ut många nödvändiga banarbeten, vilket är positivt då vi har en sliten och välutnyttjad anläggning som till stor del är byggd för lättare och långsammare fordon. Utmaningen ligger som alltid i att hitta den bästa balansen när två lika viktiga intressen, punktlighet och underhåll, konkurrerar om spårtid säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för verksamhetsområde Trafik

Precis som tidigare i år fortsätter trafikvolymerna att peka uppåt, och antalet framförda kort- och långdistanståg överträffar nu nivåerna från rekordåret 2019 trots att det under hösten varit ovanligt många tåg som ställs in samma dag eller dagen före avgång.

– Det är oerhört glädjande att hjulen i den svenska järnvägen snurrar i en allt högre takt, trots alla de utmaningar som både vi och branschen haft under 2022. Tillsammans ska vi nu göra allt för att också höja punktligheten och samtidigt minska antalet inställda avgångar. Det är två sidor av samma mynt som bägge riskerar att påverka förtroendet för järnvägen negativt, och därmed få detta efterlängtade återtåg att tappa fart avslutar Ann-Sofi Granberg.