Rekord för punktligheten i september

Persontågens punktlighet var 91,6 procent under september. Foto: Trafikverket

Totalt gjordes 934 529 stopp för på- och avstigning längs Trafikverkets järnvägsspår från Riksgränsen till Trelleborg. Om det var en ”perfekt storm” som kännetecknade augusti så är det kanske lugnet efter stormen som bäst beskriver september – ett lugn som bidrog till att persontågens punktlighet tog ett skutt upp till 91,6 procent. Ur ett annat perspektiv var det dock mer intensivt då det i år sattes ett nytt rekord för antal framförda tåg under en septembermånad.

– Trots en fortsatt problematik med inställda avgångar och sena biljettsläpp avgick fler tåg denna september än någon septembermånad tidigare. Med drygt 87 000 persontåg slogs den tidigare toppnoteringen från 2021 med mer än 2 000 avgångar. Jämfört med hur det såg ut vid millennieskiftet handlar det om en trafikökning på cirka 60 procent. Det känns otroligt kul att vi nu är tillbaka till och förbi volymerna från rekordåret 2019, även om vi för punktligheten fortfarande har en bit kvar till tidigare toppnoteringar säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för verksamhetsområde Trafik.

Allra bäst under september gick kortdistanstågen, som utgör mer än hälften av den totala trafikvolymen på spåren. Arlandaexpress hade till exempel en punktlighet på 98,6 procent, pendeltågstrafiken i Östergötland stannade på 96,9 och pendeltågen i Stockholm nådde 96,8 procents punktlighet.

– Det var mycket som rullade vår väg under årets första höstmånad. Vädermässigt har vi sluppit såväl åska som höststormar, samtidigt som de banarbeten som pågår så här i slutet av banarbetssäsongen inte inneburit så många hastighetsnedsättningar. Dessutom såg vi ett mycket efterlängtat trendbrott vad gäller störningar på grund av obehöriga i spår. För första gången sedan februari påverkade ”genarna” persontågens punktlighet med mindre än en procentenhet avslutar Ann-Sofi Granberg.