Nytt dubbelspår för Ostkustbanan via Hudiksvall

Nu ska lokalisering av dubbelspår genom Hudiksvall väljas. Foto: Trafikverket

Trafikverket har utrett var ett nytt dubbelspår för Ostkustbanan via Hudiksvall skulle kunna byggas. Ett av sex korridoralternativ ska väljas. Nu presenteras handlingarna för samråd om korridoralternativ för utbyggnad till dubbelspår på Ostkustbanan på delen Enånger-Idenor-Stegskogen.

Delen Enånger–Idenor–Stegskogen utgår från Enånger i söder och sträcker sig knappt 40 kilometer norrut via Hudiksvall till Stegskogen. Utredningen omfattar nytt dubbelspår i ny linjesträckning, med en hastighetsstandard av 250 km/tim för snabbtåg och 100 kilometer i timmen för godståg. Längs deletappen planeras stationer i eller i anslutning till Iggesund och Hudiksvall.

– Vi väntar oss ett stort intresse för samrådet, kanske särskilt för de tre förslag på stationslägen i Hudiksvall och två stationslägen i Iggesund som presenteras, säger Peter Nyberg, projektledare på Trafikverket.

Slutligt val av korridor och stationslägen i Hudiksvall och Iggesund beräknas till 2023.

Under 2021 hölls samråd för ett antal tillkommande ytor som nu har fogats in i de sex korridoralternativen i samrådshandlingen. Samrådshandlingen innehåller även en samlad jämförelse för de alternativa korridorerna som finns för etappen.