Trafikverket levererar planeringsverktyg för intermodala transporter

Nu finns information för att kunna planera transporter via sjöfart och järnväg. Foto: Trafikverket

Trafikverkets kartverktyg Laslo är uppdaterat med information om omlastningsplatser för sjöfart samt de omlastningsplatser för järnväg som Trafikverket förvaltar, något som gör att det blir lättare att planera transporter. Nu har informationen samlats på ett ställe för den som vill använda sjöfart och järnväg för sina transporter.

– Vi har släppt en ny och fräschare version av verktyget Laslo, där vi lagt till samtliga hamnar i landet, säger Björn Garberg, Trafikverkets nationella samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart, som drivit projektet. Detta går helt i linje med vårt arbete – att underlätta möjligheterna för överföring av godstransporter till sjöfart och järnväg. Redan nu finns tillräckligt med information för att man ska kunna nyttja det för sin planering av transporter. Innehållet kommer givetvis att fyllas på successivt.

Det som nu finns är ett verktyg för intermodala transporter som beskriver omlastningsplatser för sjöfart samt de omlastningsplatser för järnväg som Trafikverket förvaltar. Målet framåt är att även kombiterminaler och andra järnvägsterminaler som drivs och förvaltas av andra än Trafikverket ska finnas med. Alla som handlar upp och planerar trafikslagsövergripande transporter kommer att ha nytta av tjänsten och se hur man smartast kan transportera långväga transporter genom att kombinera olika trafikslag.

– Tåg och fartyg på längden – bilen på tvären, är ett smart och hållbart sätt att frakta sitt gods på, understryker Björn Garberg.

Förhoppningen nu är att ägare av information om hamnar och terminaler ska bidra till att bygga upp informationsinnehållet ännu mer. Ambitionen är att Laslo  med tiden ska bli ett komplett planeringsverktyg, med information om både anläggningar, serviceutbud, kontaktuppgifter med mera.