Järnväg genom sameland ut på arrende

Nu kan den som är intresserad ta över sju mil järnväg i sameland. Foto: rafikverket

Trafikverket har påbörjat processen för att upplåta del av bandel 151 Jörn–Norlunda inom Skellefteå kommun och Arvidsjaurs kommun. Nu söker Trafikverket efter intressenter som vill ta över järnvägssträckan.

Bandelen är cirka sju mil lång, har legat i träda sen början av 1990-talet och går inte trafikera i dagsläget. Bandelen ligger inom tre aktiva samebyar, det finns fastigheter nära spåret samt allmänna och enskilda vägar som korsar. För att kunna köra på spåret igen behöver ombyggnader för cirka 4 miljarder kronor ske.

Med en upplåtelse kommer möjligheter till att använda spåret för olika sorts verksamheter, men även objektsspecifika krav på kommande infrastrukturförvaltare/nyttjanderättsinnehavare.