Trafikverket stoppar järnvägsplanen för sträckan Dingersjö-Kubikenborg

Trafikverket avbryter samarbetet för delsträckan Dingersjö - Kubikenborg. Foto: Trafikverket

Tillsammans med projekterande konsult har Trafikverket beslutat att avbryta uppdraget att upprätta järnvägsplan för sträckan Dingersjö-Kubikenborg. Kontraktet omfattar att upprätta järnvägsplan för den dubbelspårssträckan på Ostkustbanan.

– Det känns givetvis tråkigt att fatta det här beslutet, men ett projekt med den komplexitet som är fallet för Dingersjö-Kubikenborg har inneburit olika tolkningar av uppdraget. Därmed har vi inte kunnat hitta en lösning för att tillsammans driva kontraktet vidare, säger Ingela Olofsson Renström, enhetschef vid Trafikverket.

Trafikverket har sedan 2020 haft ett kontrakt med konsulten som har jobbat med att ta fram järnvägsplan för ett framtida dubbelspår mellan Dingersjö och Kubikenborg.

– Vi kommer att behöva göra ett omtag runt det samråd som precis har hållits med allmänheten på den aktuella sträckan. Men vår bedömning är att detta inte kommer att påverka den planerade produktionsstarten för projektet. Vi kommer så fort som möjligt påbörja planeringen för en ny upphandling, säger Ingela Olofsson Renström, enhetschef vid Trafikverket.

Dagens beslut påverkar inte det fortsatta arbetet med delsträckan Kubikenborg- Sundsvall C