Dubbelspår genom Hallsberg - en del av Dubbelspår Hallsberg–Degerön

Fyra nya växlar ska byggas på Västra stambanan och Godsstråket genom Bergslagen. Foto: Trafikverket

I slutet av november 2020 rullade det första tåget på de nya spåren genom Hallsberg. Det är en milstolpe i målet att skapa mer effektiva och hållbara godstransporter.

Dubbelspårsutbyggnaden genom Hallsberg ansluter till det befintliga dubbelspåret norrut mot Örebro och det kommande dubbelspåret söderut, mot Mjölby. Trafikverket har byggt ett nytt spår mellan rangerbangården och Västra stambanan. För att få plats med det har man flyttat både Västra stambanan och Västra Storgatan några meter på en liten sträcka. Trafikverket utför också bullerskyddsåtgärder i form av fönsterbyten, bullervall och bullerplank.

Fyra nya växlar ska byggas på Västra stambanan och Godsstråket genom Bergslagen. Arbetet kommer att genomföras nästa vår.