Ny passage för Tvärbanan till Sollentuna

Sollentuna kommun kommer att skapa en ny stadsmiljö i Helenelund. Illustration: Sweco

När Stockholm växer och nya områden utvecklas behöver stockholmarna också nya resmöjligheter som binder ihop regionen på ett hållbart sätt. Med Tvärbanans Kistagren knyts arbetsplatser i norr ihop med bostads-områden i söder. Resenärer får nya resmöjligheter till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Kistagrenen skapar smidiga byten mellan tvärbana, tunnelbana, pendeltåg och bussar.

SL, Sollentuna kommun och Trafikverket bygger för att Tvärbanans nya Kistagren ska få sin slutstation i Helenelund. Det blir ett nytt torg och en ny Tvärbanestation vid den nuvarande pendeltågsstationen. Helenelund får ett nytt centralt torg där det är enkelt att byta mellan Tvärbanan, pendeltåg och bussar. Samtidigt blir det smidigare att gå och cykla mellan Helenelund och Kista.

SL bygger ut Tvärbanans Kistagren från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till sin slutstation i Helenelund. Mellan Kista och Helenelund finns idag en passage under E4 för bussar, gående och cyklister. Men den är för smal och för låg för Tvärbanan. Trafikverket kommer därför att riva den nuvarande passagen och bygga en ny passage som är tillräckligt bred och hög.

För att trafiken på E4 ska kunna passera under byggtiden bygger Trafikverket en tillfällig väg vid sidan av E4, med samma antal körfält som idag. När den nya passagen för Tvärbanan är klar kommer trafiken att flyttas tillbaka till vanliga E4.

Sollentuna kommun kommer att skapa en ny stadsmiljö i Helenelund. Ändhållplatsen för Tvärbanans Kistagren blir en del av ett nytt centralt torg beläget mellan stambanan och E4.