Trafikverket rustar upp Sveriges största järnvägsstation

Visionsbild av de nya plattformarna på Stockholms Centralstation. Illustration: Sweco/Trafikverket

Sedan maj  rustar Trafikverket upp plattformar på Sveriges största järnvägsstation – Stockholms central. Det är en del i arbetet att skapa en attraktiv, funktionell och tillgänglig station. Allt för att möta morgondagens resenärer. Stockholms central, en av Nordens mest trafikerade järnvägsstationer, besöks en vanlig dag av över 220 000 personer.

– Centralstationen är en viktig knutpunkt som binder ihop hela Sveriges järnvägssystem. Det känns därför extra roligt att få till denna utveckling, säger Ove Näslund, projektledare på Trafikverket.

Trafikverket ska totalrenovera plattformarna för spår 3–8 och fräscha upp gångtunneln som leder till spår 11–19. Bygget pågår sedan maj 2021 och hela arbetet beräknas vara klart i december 2023. Arbetet skapar en ljusare, tryggare och mindre bullrig miljö för resenärerna. Det blir bland annat nya ljusa innertak med bra belysning, nya skyltar och högtalarsystem samt nya möbler. Vi bygger om plattformarna så att de lutar bort från spåren för ökad säkerhet. Det blir även nya ytskikt i ljus granit och nya taktila gångstråk.

– Upprustningen är en del av vårt arbete för att skapa en attraktiv, funktionell och tillgänglig station. Trafikverket gör det i en nära dialog med samtliga fastighetsägare. Allt för att möta morgondagens resenärer, säger Ove Näslund.

Plattformen för spår 5–6 håller på att byggas om och den beräknas vara klart våren 2022. Under 2022 och 2023 fortsätter renoveringen av plattformarna för spår 3–4 och 7–8.