Bibana Nyköping blir en del av Ostlänken genom Nyköping

Bibana Nyköping är uppdelad i en östlig och västlig del. Foto: Trafikverket

I Nyköpingsområdet planeras en bibana som ska gå via tätorten. Längs bibanan planeras två resecentrum – Nyköpings resecentrum som ligger centralt i staden, och Skavsta resecentrum vid Skavsta flygplats. Bibanan blir på så sätt en förgrening från stambanan, för att nå tätorten och resecentrum.

För bibanan tas två järnvägsplaner fram – en för sträckan Nyköpings resecentrum och en för sträckan Bibana Nyköping. Aktuell sträcka, sträckan Bibana Nyköping, är uppdelad i en östlig och västlig del och mellan dessa delar ligger Nyköpings resecentrum. Skavsta resecentrum ingår i järnvägsplan Sjösa–Skavsta.

Nu startar samråd om sträckan bibana Nyköping, en del av Ostlänken genom Nyköping. På Trafikverkets webbplats kan man ta del av samrådshandlingarna, filmer och en karta där man kan lämna synpunkter på Trafikverkets förslag.