Trafikverket föreslår utredning av förbindelsen Oslo-Sthlm

Trafikverket vill se en fördjupad utredning av stråket Oslo-Stockholm. Foto: Oslo-Sthlm 2.55.

I nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2022-2033 vill Trafikverket se en fördjupad utredning av stråket Oslo-Stockholm med hänvisning till det uppdrag som den norska regeringen gett Jernbanedirektoratet. I ett gemensamt arbete med norska myndigheter vill nu Trafikverket undersöka hur stråket kan utvecklas och se över möjligheterna för alternativ finansiering av förbindelsen.

– Det är med blandade känslor vi tar del av förslaget. Det är mycket positivt att skarpa skrivningar om att ett gemensamt utredningsarbete nu finns. Och för oss är det viktigt att man nu också vill se över möjligheterna som finns för att finansiera förbindelsen. Våra utredningar visar att det är möjligt att finansiera en ny Gränsbana med brukaravgifter. Men att det knappt läggs en krona på att rätta till de stora brister som Trafikverket själva har redovisa på Värmlandsbanan och Mälarbanan kommer skapa stora problem för tågtrafiken i Värmland och Mälardalen. Det riskerar dessutom att bli ett problem för framtida trafik mellan Oslo och Stockholm, säger Jonas Karlsson, vd Oslo-Sthlm 2.55.

Så sent som i december 2020 rekommenderade Jernbanedirektoratet den norska regeringen att påbörja en fördjupad utredning av en ny gränsöverskridande förbindelse mellan länderna. Efter det har ett majoritetsbeslut i norska Stortinget om att påbörja en möjlighetsstudie tagits och ett regeringsuppdrag har därefter lagts om att påbörja arbetet tillsammans med Sverige.

– Det är tydligt att man från norsk sida signalerar en stor vilja av att komma i gång med det gemensamma arbetet. Vi uppfattar också att den svenska infrastrukturministern uttrycker att det är viktigt att hitta långsiktiga svensk-norska samarbetsprojekt och att förbindelsen Oslo-Stockholm borde utredas. Med det besked som finns i förslaget till NTP, hoppas vi att det arbete kan starta, säger Jonas Karlsson.

I förslaget finns inga stora satsningar på Mälarbanan eller Värmlandsbanan med. Satsningar på dessa banor har varit en klar förhoppning för en rad aktörer i stråket. Värmlandsbanan är idag Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnväg med stora kapacitetsbekymmer men även Mälarbanan lider av kapacitetsbekymmer.

– Dagens sträckor med enkelspår skapar störningar i trafiken som påverkar tusentals pendlare varje dag. Om inget görs riskerar dessa dessutom att bli flaskhalsarna i systemet. Det kan inte vara rimligt att enskilda stora objekt i nationella planen innebär att man tvingas stryka satsningar som så uppenbart behövs och redan är utredda, säger Jonas Karlsson.