Södra stambanan får nya kontaktledningar

Södra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Foto: Trafikverket

Infranord har fått uppdraget att upprusta kontaktledningarna på Södra stambanan mellan Älmhult och Hässleholm. Anbudssumman uppgår till 314 miljoner kronor.

Hela projektet omfattar upprustning och modernisering av kontaktledningarna på sträckan Södra stambanan mellan Hässleholm och Älmhult inklusive El/Signal/Tele, mark och kanalisationsarbeten. I uppdraget ingår också Älmhults bangård.

– Vi är mycket nöjda över att återigen få förtroendet att modernisera kontaktledningarna i södra Sverige. Vi har i tidigare projekt byggt upp en gedigen kompetens för att hantera avancerade projekt av detta slag, säger Jörgen Jumark, regionchef Syd på Infranord.

Under december 2021 och januari 2022 pågår förberedelsearbeten och därefter startar upprustningen som genomförs i tre deletapper. Arbetet planeras vara klart i december 2025.

– En effektiv järnväg måste kontinuerligt upprustas och moderniseras. Jag är stolt över att Infranord är med och ökar driftsäkerheten på järnvägen så att resenärer och gods kan färdas tryggt och säkert, och komma fram i tid, säger Henrik Löfgren, vd för Infranord.